นวัตกรรมฟิล์มไฟฟ้า iC MAGIC FILM®

ลูกค้าของเรา

ผลงานติดตั้ง

คอนโด Ascott Sathorn Bangkok

ห้องประชุม อาคาร HSBC

ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ห้องประชุมผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ นานา

ห้องทำงาน อาคาร Gaysorn Tower

ห้องประชุม VIVA Premium Store

สำนักงาน อาคาร Noble House

คอนโด MARQUE Sukhumvit

สำนักงาน Systronics

ห้องประชุม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องประชุม อาคาร Sathorn Square

ห้องประชุม อาคาร C.P. 3 พญาไท

ห้องประชุม อาคาร 101 True Digital Park

ห้องปฎิบัติการ PTT Digital อาคารสำนักงานใหญ่

ห้องประชุม, ห้องปฎิบัติการ C.P. อำเภอวังน้อย

ห้องประชุม ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

ห้องทำงาน Thinking Space ถนนมิตรไมตรี

ห้องประชุม อาคาร AIA Tower สาทร

ห้องทำงาน อาคาร TST Tower วิภาวดี

ห้องเก็บซิการ์ สุขุมวิท

ห้องปฎิบัติการ สถานีตำรวจ จังหวัดสมุทรปราการ

ห้องประชุม อาคาร Tisco Building